Regelement

Het regelement van Stal Zuiderberg.

Algemene regels
 • De verlichting van de buiten en binnenbak mag alleen tijdens rijden gebruikt worden.
 • De laatste dient ook altijd de rijbakverlichting uit te doen. Dit geldt ook voor de stalverlichting.
 • Wormenkuren worden ten aller tijde gezamenlijk gegeven.
 • Wij doen minimaal twee maal per jaar gezamenlijk mestonderzoek.
 • Onkosten voor extra onderzoeken en/of kuren dienen direct vergoed te worden.
 • De stallingskosten moeten voor de eerste van de maand voldaan worden.
 • Stal Zuiderberg hanteert voor de klanten standaard een opzegtermijn van tenminste één maand.
 • Één maal per week krijgt u één pak vlas per stal.
 • Als u extra vlas nodig heeft houden wij dat bij op een lijst, u kunt dat gelijk afrekenen of bij de maandbetaling toevoegen.
 • Er mag niet gerookt worden in de stal.
 • Iedere persoon die zich op het terrein van Stal Zuiderberg begeeft dient zich te houden aan de regels die gelden.
Rijbaanregels
Binnenbak Stal Zuiderberg
 • Aanwijzingen van de ondernemer, instructeurs en de personeelsleden moeten altijd opgevolgd worden.
 • Bij het rijden moeten alle ruiters een goed passende veiligheidshelm met een gesloten kinband en voorzien van de CE- en EN-1384-markering dragen.
 • Tijdens het rijden moeten alle ruiters passend schoeisel dragen: rijlaarzen, jodhpurs of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak, gecombineerd met chaps.
 • Bij het rijden moeten de laarzen of schoenen ruim in de stijgbeugels zitten.
 • Bij het rijden is het niet toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding te dragen.
 • Het voornemen om in of uit de rijbaan te gaan moet luid worden aangekondigd (‘deur vrij’).
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt, heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang.
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt, heeft altijd voorrang.
 • Combinaties mogen elkaar niet snijden tijdens het passeren. Geef elkaar de ruimte.
 • Als er meerdere combinaties rijden, dan gaat het dressuurrijden voor springen of mennen.
 • Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er andere ruiters in de rijbaan rijden.
 • Er mag niet gerookt worden in de rijbanen.
 • Eigen instructeurs/instructrices mogen instructie geven maar u heeft geen exclusief gebruik van de rijbaan.
 • Er mogen twee combinaties bij de les in de rijbaan rijden.
 • Als het echt niet anders kan, mag u longeren na overleg met andere ruiters in de rijbaan (losgetrapte bodem/gaten moeten dichtgemaakt worden).
 • Het loslaten van paarden is alleen toegestaan in de paddock buiten.
 • Na het rijden moet iedereen de mest uit de rijbaan verwijderen.
 • Verwijder na gebruik alle (spring)materialen uit de rijbaan.
Stalling en omgangsregels
 • Stal Zuiderberg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, ongevallen of schade ontstaan op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van door Stal Zuiderberg aangeboden diensten en/of producten.
 • Stal Zuiderberg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van haar medewerkers, stagiaires of vrijwilligers.
 • Ten opzichte van de klant is Stal Zuiderberg niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van veiligheidsvoorschriften door de klant, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens Stal Zuiderberg. Elke klant blijft steeds zelf aansprakelijk voor alle schade die door de eigen gedragingen van het paard, dan wel door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren wordt toegebracht aan Stal Zuiderberg of derden.